Home

beginselverklaring

De vrijmetselaar zoekt wat mensen verbindt en probeert weg te nemen wat hen verdeelt, zodat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen.

Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is.

Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als 'Opperbouwmeester des Heelals'. Dat beginsel kan iedereen voor zichzelf bepalen: de samenhangende kracht van de natuur, het eigen geweten, een god, het is aan ieder zelf.

De vrijmetselaar erkent:
- de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid
- de gelijkwaardigheid van alle mensen
- ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en
- ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Wie en wat is een vrijmetselaar?

Vrijmetselaren werken samen in broederschap. Vrijmetselaren zijn verdraagzaam, en streven naar harmonie. Mensen van allerlei achtergronden, met verschillende levensbeschouwingen en soms tegenstrijdige inzichten ontmoeten elkaar. Door in vertrouwen samen te praten, te werken, te eten en te drinken, voelen vrijmetselaren zich verbonden met al hun broeders. In de loge, in Nederland, in heel veel landen van de wereld. En in iedere loge ben je meer dan welkom.

Vrijmetselaar word je niet; dat ben je al een beetje. Je wordt het pas echt door inwijding in een loge. Ben je vrijdenker? Respecteer je anderen die dat ook doen? Handel je rechtvaardig? Heb je gevoel voor humor? Ben je in staat jezelf te relativeren? Dan heb je alles wat een vrijmetselaar nodig heeft. Het maakt niet uit waar je waarden vandaan komen, als je maar het goede zoekt. En vooral anderen vrijlaat in hun eigen zoektocht. Tolerantie is het begin, respect vraagt méér. Vrijmetselaren respecteren ieder ander die serieus werkt aan een betere samenleving.