Wat voor loge is Kennemerland

Op de landelijke Algemene Ledenvergadering van de Orde, het z.g. Grootoosten, van juni 1926 werd besloten om een constitutiebrief uit te reiken aan de de nieuwe loge Kennemerland’ nr 127. De installatie volgde oktober 1926 tijdens een feestelijk ritueel in het logegebouw aan de Haarlemse Ripperdastraat. Er waren 120 broeders bij elkaar o.l.v. de toenmalige orde-grootmeester Carpentier Alting. In hotel ‘Lion d’Or’ aan de Haarlemse Kruisstraat volgde een tafelloge.

Veldboeket

Loge Kennemerland heeft de reputatie wat eigenzinnig te zijn. De leden typeren hun loge wel eens als een veldboeket vol bloemen. Symbool voor onze loge staat de duinroos, warm en rond.

De loge heeft altijd een zekere aantrekkingskracht uitgeoefend op kandidaten met zeer eigen ideeën. Deze worden in de loge nog steeds naar voren gebracht in een sfeer van intimiteit en een nuchtere, bijna laconieke warmte. Het ledenaantal schommelt rond de 30. Dankzij de aanwas van nieuwe, wat jongere leden heeft loge Kennemerland een vitaal perspectief.

huidig 'kleinzegel' van de loge

oud 'kleinzegel' van de loge

logepenning: symbolische duinroos