Veel gestelde vragen

Hoe kan je je als lid aanmelden?

Het lidmaatschap vraag je aan bij een loge, een lokale vrijmetselaarsvereniging. Sommige kandidaten melden zich aan via een lid van een loge die ze kennen. Maar de anderen raken geïnteresseerd door de aankondiging van een openbare avond in de media of de sociale media en melden zich rechtstreeks aan. Interesse? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Is er een proeftijd?

De vrijmetselarij kent geen proeftijd. Wel bieden veel loges, naast voorlichtingsbijeenkomsten, serieuze belangstellenden de gelegenheid tot nadere oriëntatie. Na de inwijding tot leerling-vrijmetselaar ben je volwaardig lid van de loge.

Kan je ook bedanken voor het lidmaatschap?

Natuurlijk is dat mogelijk, net als bij iedere andere vereniging.

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

Bij loge Kennemerland is dat 400 euro. Verder zijn er de kosten van de aanschaf van een passend donker kostuum voor de rituele bijeenkomsten. Ook wordt aan het slot van iedere bijeenkomst de leden een bedelnap voorgehouden voor charitatieve doelen. Er wordt ook een bijdrage gevraagd voor het deelnemen aan het 'broedermaal' dat aansluitend op een rituele bijeenkomst wordt gehouden. Er is een entreegeld van 100 euro. Daarvan worden een aantal zaken betaald die je als nieuw lid in bezit krijgt.

Hoe vaak komt de loge bijeen?

De loge komt éénmaal per week ’s avonds bij elkaar op donderdagen in het logegebouw aan de Haarlemse Ripperdastraat nummer 13. In de zomer en rond de feestdagen in december is de loge gesloten.

Is er zoiets als een aanwezigheidsplicht?

Nee, die is er niet. Maar het is weinig zinvol lid te worden en dan niet te komen. Toch horen familie en werk altijd voor te gaan.

Kan een homoseksueel lid worden van de Orde?

Ja

Kan een rooms-katholiek in de orde worden opgenomen?

Natuurlijk

Kan een predikant of geestelijke lid zijn van de Orde?

Ja, maar in loges wordt geen geloof beleden en er worden geen zieltjes gewonnen. Discussiëren over geloof doen we niet.

Kan een politicus lid zijn van de Orde?

Ja, maar politiek blijft buiten de logedeuren. Maatschappelijke onderwerpen kunnen in loges besproken worden, maar politieke discussies zijn verboden.

Kan iedereen lid worden van de Orde van Vrijmetselaren?

Het lidmaatschap staat open voor iedere 'vrije man van goede naam'. Reputatie mag geen aanleiding geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel moet je tenminste 18 jaar zijn, een tolerante levenshouding hebben en gevoel voor symboliek. Daarnaast met je een ´hoog beginsel´ in je leven hebben, of dat nou je eigen geweten is, een god of de natuur. Noem het een ethisch/moreel toetsingskader, waaraan je je zelf afmeet.

Waarom kunnen alleen maar mannen lid worden van loge Kennemerland?

Dat is ontstaan uit traditie. Toen de Vrijmetselarij ontstond waren er alleen maar verenigingen en clubs voor mannen. Vrouwen kunnen tegenwoordig en al sinds lang lid worden van de vrouwelijke of de gemengde vrijmetselarij. Die keuzevrijheid wordt op prijs gesteld. In een loge moet je met het hart op de tong kunnen spreken, je kwetsbaar durven uiten. Er zijn vrouwen en mannen die zich daarin geremd voelen als ze niet onder elkaar zijn.

Vrijmetselaren gebruiken het woord broederschap. Wat houdt dat in?

Vrijmetselaren voelen zich onderling verbonden voelen in de beleving van rituelen en in de manier waarop ze zaken bespreken die het leven raken. Bovendien steunen ze elkaar daar waar mogelijk en gepast.

Hou oud is de huidige vrijmetselarij?

Vier loges besloten in 1717 in Londen om samen te gaan werken en een zogeheten grootloge te stichten. Eerdere bewijzen voor het bestaan van vrijmetselarij zoals we dat nu definiëren bestaat niet. Wel waren er al eerder loges, maar uit niets blijkt dat ze globaal dezelfde doelen en rituelen hadden dan die de vrijmetselarij kent.

Hoe oud is de Vrijmetselarij in Nederland?

De eerste loge is in 1734 opgericht in Den Haag. In de daaropvolgende jaren werden in tal van plaatsen loges opgericht. De Nederlandse orde werd opgericht in 1756. Toen besloot een tiental in ons land gevestigde loges tot oprichting van de ‘Groote Loge der Zeeven Vereenigde Nederlanden’ met als standplaats Den Haag. In Haarlem is er vrijmetselarij sinds 1788.

hoe internationaal is de vrijmetselarij?

In bijna alle landen bestaat vrijmetselarij. Maar er is geen wereldwijde koepel. In de meeste communistische en islamitische landen is vrijmetselarij niet toegestaan, wel in Cuba, Marokko en Turkije.

Wat is de missie van de vrijmetselarij?

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving

En wat te zeggen over de relatie vrijmetselarij en geloofsgenootschappen?

Er is geen relatie tussen de Orde van vrijmetselaren en geloofsgenootschappen. Het is iedere vrijmetselaar vrij lid te zijn van een zo'n genootschap.

Is vrijmetselarij een religie?

Nee, maar de leden ervan kunnen wel religieus zijn.

Is vrijmetselarij een serviceclub?

Nee. In loges worden geen zaken gedaan.

Mag een partner ook wat weten over de rituelen?

In de praktijk praten vrijmetselaren, zonder in detail te treden, met hun partner over hun beleving van een ritueel. Daar is geen enkel bezwaar tegen.

Kunnen niet-vrijmetselaren kennisnemen van de rituelen?

Nee, dat is niet de bedoeling, tenzij voor wetenschappelijke studie. Het zou de mooie en waardevolle beleving voor nieuwe leden wegnemen bij hun inwijding. Pak je cadeautje niet uit voor je jarig bent. Het zou jammer zijn als je ooit lid wordt en alles al gelezen hebt zonder de kans op beleving.

Wat is de waarde van symboliek voor de vrijmetselaren?

Voor vrijmetselaren biedt de symboliek een gemeenschappelijke taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Die taal schept een eenheid tussen mensen met totaal verschillende achtergronden, opvattingen en karakter.

Welke rituelen kent de vrijmetselarij?

Er zijn drie inwijdingsrituelen. Je wordt aangenomen als leerling, meestal een jaar later bevorderd tot gezel en dan, na weer een jaar, verheven tot meester.