Het "geheim"

Het zoekproces

Vrijmetselarij biedt een platform waar mannen bijeenkomen die er van houden bij hun zoektocht naar henzelf geïnspireerd te worden door mensen die andere gezichtshoeken hebben. Vrijmetselarij schept voorwaarden waardoor dit kan. Zij helpt als het ware dit zoekproces te structureren. Het wordt aan iedere vrijmetselaar persoonlijk overgelaten eigen conclusies te verbinden aan de uitkomsten van dat zoekproces. Maar geheel vrijblijvend is het lidmaatschap niet. Er wordt wel verwacht dat je zoekt, nadenkt, en bewuste keuzes in het leven maakt; je actief in het leven opstelt. Je kunt je mening toetsen aan elkaar, met elkaar een mening delen of juist daarin verschillen, respectvol en in vertrouwen. Jij bepaalt zelf hoe je over je zelf, over je leven, over je verhouding tot andere mensen, de wereld of de kosmos moet denken. De vrijmetselaar komt tot zijn eigen conclusies. Iedereen heeft het recht heeft 'zelfstandig te zoeken naar waarheid'. Of die waarheid ooit gevonden wordt? Het streven er naar is misschien belangrijker dan of dat vinden ooit lukt.

Het is heel interessant met die 'andersdenkenden' in een vrijmetselaarsloge over overeenkomsten en verschillen van gedachten te kunnen wisselen. Twistgesprekken zijn er verboden. Gedachtenwisselingen niet. Zo hoort dat toch? Vrijheid van denken is gelukkig is een uitgangspunt dat véél mensen kiezen. Maar in de wereld om ons heen wordt dat niet altijd makkelijk gemaakt of gewaardeerd.

De manier waarop het doel wordt nagestreefd is bijzonder: via inwijdingen, met behulp van symbolen, die met elkaar in verband gebracht worden in een inwijdingsceremonie en via lezingen en gedachtewisselingen. Een werkwijze die al sinds het begin van de vrijmetselarij rond 1700 gewerkt heeft. Het is geen geheim maar wel geheimzinnig dat dit werkt; al meer dan 300 jaar. Het doel is onveranderd: vrijmetselaren te helpen als mens in de samenleving beter te kunnen functioneren.