Home

Wat is het doel van de wekelijkse bijeenkomsten?

De wens van iedere vrijmetselaar is om zichzelf te leren ontdekken (Ken U Zelf) en zichzelf te ontwikkelen om zo beter bij te kunnen dragen aan de wereld om ons heen.

De vrijmetselarij heeft daar geen richtlijnen of maatstaven voor. De vrijmetselarij kent ook geen richtlijnen of leerstellingen. De voorzitter is geen geestelijk leider, doch procesbegeleider. Het is geen religie en (er)kent geen dogma's. Maar door de stimulerende sfeer probeert ieder op zijn eigen manier het begrip vrijmetselaar ook buiten het logeverband inhoud te geven.

Het motto hierbij is "Zoekt wat verbindt en tracht weg te nemen wat mensen verdeelt"